Op de hele winkel is door ons een encryptiebeveiliging aangebracht zodat uw orders en gegevens niet zomaar kunnen worden onderschept. Voor de betalingen maken wij gebruik van een payment serviceprovider die een beveiligde verbinding voor de betalingen tot stand brengt.